2. gelijkheid

Voor ons is Nederland één groot thuis waar we onszelf willen kunnen zijn. Er zijn maar weinig landen waar medewerkers zo ongedwongen omgaan met hun directeur. We tutoyeren elkaar en spreken elkaar aan bij de voornaam. We vinden dat we elkaars gelijken zijn, dat we niet meer of minder zijn dan de ander. Dit komt in allerlei uitdrukkingen naar voren, zoals: ´doe maar normaal dan doe je al gek genoeg´. Misschien is het een gevolg van de ideologische strijd die we met elkaar hebben gevoerd en van een omgeving waar je opviel wanneer je ´je kop boven het maaiveld uitstak´. Ook de calvinistische bescheidenheid heeft ongetwijfeld een rol gespeeld in de ontwikkeling van dit aspect. Voordeel van ons streven naar gelijkheid is de bereidheid om met elkaar te overleggen. Nadeel is dat we soms te lang naar het compromis zoeken waardoor de overtuigingskracht van een besluit wordt uitgehold.

De zeven kenmerken van de Nederlandse cultuur:

1. spaarzaamheid
2. gelijkheid
3. betrokkenheid
4. gezelligheid
5. vrouwelijkheid
6. directheid
7. eigenheid