3. betrokkenheid

In een land waar je jezelf moet voorbereiden op de wintermaanden ontwikkelt zich een sterke onderlinge band. Om de voedselvoorziening op peil te houden moet je elkaar kunnen vertrouwen: ´afspraak is afspraak´. Aan het einde van de winter ben je bovendien verzwakt. Je zult dan zo snel mogelijk, bij voorkeur gezamenlijk, weer op krachten moeten zien te komen. Vele handen maken immers licht werk. Deze onderlinge afhankelijkheid werd ideologisch versterkt door het Christendom. Het maakt ons tot een van de meest vrijgevige landen op het gebied van ontwikkelingshulp en goede doelen. Onze sociale betrokkenheid leidt echter soms ook tot ontziemaatregelen waarmee we het persoonlijk initiatief van de zwakkeren ondermijnen. Ook laten we ons in de besluitvorming soms leiden door schuldgevoelens over het onrecht in de wereld waar we geen grip op hebben.

De zeven kenmerken van de Nederlandse cultuur:

1. spaarzaamheid
2. gelijkheid
3. betrokkenheid
4. gezelligheid
5. vrouwelijkheid
6. directheid
7. eigenheid