7. eigenheid

Een ander cultuurelement dat de laatste vijftig jaar sterk is gegroeid, na een boost in de jaren zestig, is het streven naar een persoonlijke identiteit. Onze omgeving heeft hier in grote mate aan bijgedragen. We zijn een klein land waardoor we gedwongen zijn ons open te stellen voor de wereld om ons heen. Het heeft ons bewust gemaakt van onszelf. Dit zelfbewustzijn komt tot uiting in onze strijd tegen de gevestigde orde en in onze reislust. Met ons streven om zelf iets te bereiken in het leven, hebben we onszelf geprofileerd in het buitenland. Het is de kracht waaruit vele hedendaagse emigranten putten om de stap te zetten naar een nieuw bestaan buiten Nedeland. Veel buitenlanders bewonderen deze inzet en ondernemingsdrang. Door ons zelfbewustzijn in combinatie met onze directheid zijn we voor hen echter soms ook te overdonderend, arrogant.

De zeven kenmerken van de Nederlandse cultuur:

1. spaarzaamheid
2. gelijkheid
3. betrokkenheid
4. gezelligheid
5. vrouwelijkheid
6. directheid
7. eigenheid