6. directheid

Directheid is een van de belangrijkste cultuurelementen van de afgelopen vijftig jaar. We schromen niet om onomwonden onze mening, kritiek te geven. Moe gestreden in diverse oorlogen en religieuze schisma’s accepteren we misschien meer dan in andere landen kritiek op politiek en religie. Sterker nog: tot een aantal jaar geleden leek het bijna een nationale sport om de dogmatische kant van politiek en religie met verbale spitsvondigheden te hekelen. Columnisten en cabaretiers waren hierin onze spreekbuis. Zelfspot was ons daarbij niet vreemd. De openheid die met deze directheid gepaard gaat, vindt haar voedingsbodem in het feit dat we in een deltagebied wonen waar van oudsher mensen letterlijk via de rivieren samenstroomden. De openheid kreeg een extra impuls in de jaren zestig toen we ons bevrijdden van de verzuilde ideologische banden. Soms slaan we door en vinden ´dat je alles moet kunnen zeggen´. Door de directheid waarmee we onze mening ventileren, worden we door buitenlanders soms als onbeschoft ervaren. Onze openheid wekt bovendien het idee dat we vinden dat alles kan en mag. Echter ook wij brengen nuances aan in onze vrijheid. Zo kan een vrouw naakt recreëren op een nudistenstrand en met ontbloot bovenlijf op het strand in Zandvoort. Op de boulevard wordt het minder geaccepteerd en nog minder in de Kalverstraat in Amsterdam.

De zeven kenmerken van de Nederlandse cultuur:

1. spaarzaamheid
2. gelijkheid
3. betrokkenheid
4. gezelligheid
5. vrouwelijkheid
6. directheid
7. eigenheid