5. vrouwelijkheid

Nederland heeft een feminiene cultuur. De cultuurelementen: gelijkheid, betrokkenheid en gezelligheid hebben daar sterk aan bijgedragen. Voor ons is de scheiding van werk en privé belangrijk. Op deze manier kunnen we maximaal aandacht geven aan het gezin, de hoeksteen van de samenleving. Er zijn weinig landen waar zoveel vrouwen parttime werken om te kunnen zorgen voor de kinderen. Ons vermogen om onszelf aan te passen aan anderen is een positief gevolg van dit feminiene cultuurelement. Echter de mannelijke waarden, als: eergevoel, competitie en assertiviteit zijn daardoor onderbedeeld geraakt. Zodanig dat veel buitenlanders ons ´watjes´ vinden. In hun ogen missen we daadkracht. Dit beeld wordt versterkt omdat we volgens hen datgene doen wat vrouwen kenmerkt: praten, praten en nog eens praten. Ook onze open, directe manier van communiceren versterkt het beeld van vrouwelijkheid doordat het soms emotioneel overkomt.

De zeven kenmerken van de Nederlandse cultuur:

1. spaarzaamheid
2. gelijkheid
3. betrokkenheid
4. gezelligheid
5. vrouwelijkheid
6. directheid
7. eigenheid