verborgen kracht

We proberen voortdurend grip te krijgen op de verborgen kracht in onze emoties. Normaal gesproken worden we daarbij gestuurd en geremd door wetten en tradities. Soms, zoals tijdens een oorlog, verdwijnt deze maatschappelijke controle. Wanneer de sociale discipline wegvalt ontspoort bij sommigen hun zoektocht. In een wereld van macht creëren ze een illusie van kracht door gevangenen te martelen. Ze beseffen niet dat kracht niet kan worden afgedwongen door met geweld de emoties van het slachtoffer bloot te leggen. Je ervaart de kracht pas wanneer je iedere poging om haar te beheersen loslaat.