over de top

‘Neem de verantwoordelijkheid voor je leven in eigen hand en wacht niet op anderen.’ In de afgelopen decennia hebben we deze wijsheid wereldwijd toegepast in de economie. Helaas zonder de uitvoering te toetsen aan de volgende criteria: Controleer zelfreflecterend of het succes waar je naar streeft niet ten koste gaat van anderen en of je inspanningen behalve dat ze positief zijn voor je eigen ontwikkeling ook positief zijn voor je omgeving. Doordat we hier onvoldoende oog voor hebben gehad is de economie doorgeslagen in zelfverrijking waardoor grote groepen mensen hun vertrouwen erin hebben verloren.