de rede

Ik heb het regelmatig over de rede maar wat betekent de rede voor mij? De rede helpt mij om tot een breder en dieper inzicht te komen in de wisselwerking tussen binnen- en buitenwereld. Doorvragen is de belangrijkste techniek die ik hiervoor gebruik. Vragen als: Wat weet ik? Hoe zou ik op basis van deze kennis kunnen handelen? Wat zijn de mogelijke gevolgen van mijn handelen? Een voorbeeld waar deze vragen toe hebben geleid: Er zijn arme en rijke mensen in de wereld. De cultuur zoekt, net als vloeistof in een communicerend vat, naar een balans. De druk die daarbij ontstaat verdeelt zich gelijkmatig in de tijd of hoopt zich op en veroorzaakt een drukgolf, een plotselinge doorbraak. Wanneer ik de armen geen toegang geef tot de rijkdom in de wereld dan is de kans groot dat zij een schokgolf zullen veroorzaken onder de rijken. Je hoeft geen idealist te zijn om dit te beseffen.

Zie ook:
doorvragen
sociale en religieuze idealisten
een kat in het nauw