de belastingpot

In Nederland leggen we in totaal ongeveer 50% van ons verdiende geld bij elkaar om gezamenlijke activiteiten te betalen. Het grootste deel van dit belastinggeld wordt opgebracht door werknemers en bedrijven. Er is geen ander land dat tekorten voor ons aanvult. Alleen onder strikte voorwaarden kunnen we geld lenen. Ik vat dit samen omdat ik me erger aan de manier waarop sommigen met dit geld omgaan. Gebruikers die doen alsof ze er een natuurlijk recht op hebben. Politici die doen alsof de pot met geld zich vanzelf vult en er vooral is voor financiële cadeautjes aan hun kiezers en die wanneer er te weinig geld in de pot zit deze vullen met nieuwe belastingen en leningen. Je zult maar met zo iemand getrouwd zijn. Een partner die het geld in de huishoudpot gebruikt voor zichzelf, die schulden maakt, deze niet aflost en niet spaart voor onverwachte uitgaven en te verwachten investeringen.

Zie ook: Dutch Disease