Dutch Disease

Doordat we in de jaren zestig de aardgasbaten gebruikten voor consumptie en sociale politiek steeg de waarde van de gulden. Hierdoor groeiden de lonen, daalde de export en nam de werkloosheid toe. Dit wordt in de economie de Dutch Disease genoemd. Griekenland lijdt aan een soortgelijke ziekte. Na het verdwijnen van de militaire dictatuur in de jaren zeventig hebben de opeenvolgende regeringen drachmen bijgedrukt om hun sociale beleid en de overheidsuitgaven te financieren. Toen het land vervolgens overging op de euro werden in plaats daarvan leningen afgesloten bij commerciële banken. Leningen die tijdens de bankencrisis door de Europese belastingbetaler werden overgenomen. De problemen waar Griekenland nu mee worstelt zijn te wijten aan het gebrek aan durf in het verleden om onpopulaire beslissingen te nemen zoals belastinghervormingen. Het niet willen en niet durven kiezen voor lange termijn investeringen zie je niet alleen in de politiek. Er zijn overal in de wereld mensen die extra financiële mogelijkheden direct willen consumeren en die deze niet willen investeren in persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling. Hierdoor missen ze de aansluiting met de arbeidsmarkt.

Zie ook: de belastingpot