het roze schaap

In tijden van crisis zoeken we steun bij een dictator die de crisis voor ons kan oplossen. Zodra de crisis voorbij is laten we hem meestal vallen. Om toch aan de macht te kunnen blijven wekt de dictator vervolgens de indruk dat de crisis nog niet voorbij is. Dat er een vijand is. Een groep mensen die een bedreiging vormt voor de samenleving. Bij voorkeur mensen waar religieuze en morele onderbuikgevoelens over bestaan. In landen als Rusland en Oeganda zijn dat homo’s. De haat jegens hen zal alleen afnemen in een rooskleurige toekomst waarin we geen dictators meer nodig hebben om een crisis op te lossen.