het perfecte moment

Het perfecte moment kent geen begin of einde, geen welkom of afscheid. Het perfecte moment is hier en nu.