emotioneel betrokken

Ik heb me altijd emotioneel betrokken gevoeld bij de wereld en bij de mensen om me heen. Deze betrokkenheid heeft voordelen en nadelen. Voordeel is het gevoel zelf, een prettig en warm gevoel dat wordt versterkt wanneer ik het terugkrijg. Er zijn echter ook nadelen aan verbonden. Zo is het moeilijk om afscheid te nemen van mensen en onderwerpen waar ik me bij betrokken voel. Bovendien voel ik me verloren wanneer mijn betrokkenheid geen reactie oproept. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij maatschappelijke onderwerpen waar ik me bij betrokken voel en waar ik geen verbetering zie. Terwijl ik dit zeg besef ik dat ik het idee moet loslaten dat mijn maatschappelijke betrokkenheid iets moet oplossen. Alleen dan wordt mijn betrokkenheid iets dat mij er niet bij trekt, zoals het woord betrokkenheid aangeeft, maar dat mij midden in het leven plaatst, een gevoel openbarend dat al het andere overlapt en overtreft.