wereldproblemen

Ik voel me de laatste dagen onrustig. Wanneer ik het waarom daarvan probeer vast te stellen besef ik dat ik de afgelopen tijd sterk geconcentreerd ben geweest op de politieke en maatschappelijke problemen in de wereld. Hierdoor ben ik vervreemd geraakt van mijn diepste zelf. Nu zou ik me kunnen verontschuldigen door te zeggen dat ik me medeverantwoordelijk voel voor wat er in de wereld gebeurt maar dat is te gemakkelijk en opportunistisch. Er is nooit een rechtvaardiging voor mijn handelen wanneer het niet voortkomt uit een rustige en stille beschouwing van mijn innerlijk. Mijn besluit staat daarom vast. Ik zorg dat ik eerst weer in het reine kom met mezelf voordat ik me opnieuw op de wereldproblemen stort.