daadkracht

Daadkracht is in tijden van crisis één van de belangrijkste eigenschappen van een politicus. Politici die geen daadkracht tonen zijn bij voorbaat al afgeschreven. Wanneer ze de crisis niet weten op te lossen of wanneer er geen crisis is, wordt daadkracht als drammerig en autoritair ervaren. We willen gehoord worden, meedenken. Te grote daadkracht van een van de gesprekspartners staat dit in de weg. Gevangen als we zijn in het rad van aangetrokken en afgestoten worden door de daadkracht van anderen missen we de diepere betekenis van daadkracht: aandachtig middenin het leven staan en daar alert en adequaat op reageren.

Zie ook: de drie d’s