balans

De een kiest voor een carrière, een ander voor het verdiepen van zijn bewustzijn. De prijs die carrièremakers betalen is groot. Het kost hen veel energie en ze moeten er vaak alles voor opzij zetten. Het levert echter ook veel op zoals maatschappelijke status en financieel comfort. Zij die hun bewustzijn verdiepen betalen een andere prijs. Zij hebben stilte en rust nodig om zich te verdiepen. Dit staat een carrière vaak in de weg. Hun winst bestaat echter uit de vrijheid en inzichten die ze binnen zichzelf vinden. Het is alsof deze twee levenswijzen elkaar uitsluiten. De ervaring leert echter dat het een niet zonder het ander kan. Zij die dit niet begrijpen slaan door in hun carrière of verdwalen in de stilte. De oplossing ligt in een balans tussen beide.