actief en passief

‘Het is zoals het is.’ Veel mensen hebben moeite met dit soort uitspraken. Met name wanneer er een advies aan wordt gekoppeld, zoals: Leg je er nou maar bij neer, zo is het nu eenmaal. Of: Je moet het leven nemen zoals het komt. Deze uitspraken lijken op te roepen tot passiviteit. We willen niet passief zijn, willen grip hebben op het leven, er actief aan deelnemen. We maken daarbij de fout dat we denken dat er slechts twee mogelijkheden zijn: actief of passief. Er is nog een derde mogelijkheid: intensief. Door je volle aandacht te richten op het leven besef je dat het is zoals het is: actief en passief.

Zie ook:
het is zoals het is
psychische gevolgen