angst

Angst staat aan de basis van veel beslissingen. Verkopers weten dit. Wil je als verkoper een lening verkopen? Wijs de klant dan op de risico`s die hij loopt en hij is bereid aanvullende WA-verzekeringen, arbeidsongeschiktheidsverzekeringen en overlijdensrisicoverzekeringen af te sluiten. Om de financiële risico’s van al deze verzekeringen af te dekken is hij bovendien bereid ze te betalen met een koopsompolis. Hier moest ik aan denken toen ik deze week werd geconfronteerd met de wijze waarop klimaatonderzoekers de angst voor de opwarming van de aarde hebben aangewakkerd. Op grond van deze angst hebben we onszelf voor jaren vastgelegd op miljardeninvesteringen. Onze angst is intussen zo sterk geworden dat we geen oog meer hebben voor andere oorzaken van de opwarming zoals de invloed van de zon. Ook richten we onze onderzoekscapaciteit niet massaal op alternatieve brandstoffen zoals waterstof en kernfusie. Hebben de angstprofeten in de jaren zeventig ons zo bang gemaakt dat we zelfs de geringste verwijzing naar kernenergie al in de kiem smoren?