verschillen

De spirituele ervaring dat alles met elkaar is verbonden speelt een belangrijke rol in het kunnen accepteren van afwijkend gedrag. Dit roept de vraag op: Hoe kunnen we in vredesnaam afwijkend gedrag accepteren dat ons splijt, zoals macht en haat? De kwantummechanica geeft antwoord op deze vraag. Zij stelt dat elk fysisch object een deeltjes- en een golfkarakter heeft. De vraag of we het een of het ander waarnemen is afhankelijk van de manier waarop we observeren. Ook de vraag of we afwijkend gedrag kunnen accepteren is afhankelijk van de manier waarop we het observeren. Of we er naar kijken vanuit een bepaald oordeel of niet. Door er met een open geest naar te kijken zul je afwijkend gedrag spiritueel kunnen accepteren. Of je het vervolgens ook maatschappelijk dient te accepteren is een andere vraag.

Zie ook: het complete pakket