verschillen

Er bestaat een wijd verbreide opvatting dat alles met elkaar is verbonden. Deze overtuiging speelt een belangrijke rol in het accepteren van afwijkend gedrag. Dit roept de vraag op: Hoe kunnen we afwijkend gedrag blijven accepteren terwijl we omringd zijn door zaken die ons splijten: macht en haat? De kwantummechanica geeft antwoord op deze vraag. Zij stelt dat elk fysisch object een deeltjes- en een golfkarakter heeft. De vraag of we het een of het ander waarnemen is afhankelijk van de manier waarop we observeren. Ook verschillen in gedrag worden acceptabel door er vanuit verschillende invalshoeken naar te kijken. Of deze verschillen ook maatschappelijk dienen te worden geaccepteerd is een andere vraag.