volgers

Wij zijn kuddedieren. Lopen in een kringetje achter elkaar aan. Zijn tevreden met het feit dat er iemand voor en iemand achter ons loopt. Verkneukelen ons in onze positie binnen de groep. Zijn trots op het aantal volgers dat we hebben. Er is maar een kleine groep mensen die de vicieuze cirkel van volgers verlaat om een eigen weg te gaan. Liever dan die stap te zetten verheffen we degene die voor ons loopt tot koploper. Beseffen niet dat ook deze persoon rondloopt in de kring van volgers.

Zie ook:
selfitis
geboren volgers
mijn gevoel zegt me ..