lief en leed

Als partners beloof je lief en leed met elkaar te delen. Voor veel mensen bestaat deze belofte uit het gezamenlijk ervaren van de grote gebeurtenissen in het leven. Samen feesten bij succes en samen huilen bij ziekte en tegenslag. In een goede relatie ga je verder. Je deelt daarin ook de kleine emotionele gebeurtenissen. Je voelt aan wat de ander voelt en doet iets met dat gevoel. Je neemt bijvoorbeeld onbewust de bedrukte stemming van je partner over waardoor hij of zij er afstand van kan nemen of je laat bewust de luchtige kant van jezelf zien zodat je partner zich kan ontspannen.