fantasie

Ik merk dat ik me verzet tegen het idee dat ik als schrijver put uit mijn fantasie. Uit een wereld van verzinselen die niet verankerd zijn in de werkelijkheid. Dat wat ik schrijf is geen verzinsel. Het komt voort uit de realiteit van mijn ervaring. Ik ben zelfs blij dat ik geen fantasie heb. Ze zou me afleiden van deze ervaring. Dit betekent niet dat er geen link is met de fantasie. Net als de fantast doe ik datgene wat de oorspronkelijke betekenis van het woord fantasie aangeeft, het Griekse phainein: doen verschijnen.

Zie ook:
dichterlijke vrijheid
de film van mijn leven