wetenschap en spiritualiteit

Volgens het materialistisch determinisme worden onze geestelijke processen bepaald door neurobiologische wetmatigheden. Uit hersenscans blijkt bijvoorbeeld dat voordat je besluit iets op te pakken er al onbewuste emotionele signalen in je hersenen waren die aangaven dat je dit ging doen. Dit is een voorbeeld van hoe wetenschappers de mens determineren, ontleden in feiten en processen. Deze technische  benadering roept weerstand op bij spirituele zoekers. Door hun weerstand zien ze niet wat hen bindt met wetenschappers. Het hoogste doel van de wetenschap is een theorie die alle wetenschappelijke inzichten met elkaar verbindt, ‘the theory of everything’. De spirituele zoeker is op zijn beurt op zoek naar inzicht in en verbondenheid met het zijn. De spirituele zoeker en de wetenschapper lopen beiden het risico dat ze blijven steken in details. Beiden ontdekken ook, wanneer ze blijven zoeken en de details weten los te laten, dat alles met elkaar is verbonden in één samenhangend geheel.

Dit was de laatste van acht geselecteerde columns in de categorie ‘spiritualiteit’.
1. spiritualiteit
2. Wat is spiritualiteit?
3. Wat is spiritualiteit voor mij?
4. spirituele wereld
5. spiritueel feestje
6. ik zoek een spirituele man
7. toegepaste spiritualiteit
8. wetenschap en spiritualiteit