haram

In de Islam is het verboden om Allah af te beelden. Allah is allesomvattend. Koran 57:3: “Hij is de eerste en de laatste en de buitenste en de binnenste. En hij is van alle dingen onderricht.” Het enige waarin Allah zich volgens Mohammedanen direct aan ons kenbaar heeft gemaakt is de Koran, het heilige boek. Door Allah af te beelden creëer je een afgod naast of boven Allah. Degene die dat doet is haram, onrein. In Christelijke termen: begaat een zonde. Maar als alles doordrenkt is van Allah, waarom uit hij zich dan ook niet in het beeld dat we van hem creëren? Wanneer Allah allesomvattend is dan is hij zelf halal ‘rein’ en haram tegelijk. Is het scheiden van het goddelijke in halal en haram daarom niet juist het meest zondige, haram dat je kunt doen, zelfs als je Allah bent? Of scheidt Allah de wereld niet in halal en haram maar is hij zich er van bewust zonder zichzelf of de mens te classificeren en te veroordelen?