karakter

Het woord karakter stamt af van het Griekse kharaktér, ingekrast kenmerk op een munt. In onze taal heeft karakter de meer figuurlijke betekenis gekregen van persoonlijkheidskenmerk. Mijn visie op karakter heeft ook een ontwikkeling doorgemaakt van letterlijk naar figuurlijk. Aanvankelijk bestond een karakter voor mij uit statistisch vast te stellen verschillen, zoals introvert en extravert. In de loop van de tijd werd ik me steeds meer bewust van het abstracte element motivatie in iemands karakter. Nog abstracter werd het toen ik de verschillen tussen mensen ging ervaren als een verschil in bewustzijn. Tegenwoordig besef ik dat deze verschillen slechts krassen zijn op de huid van het leven.