prijs betalen

Willem, hoeveel mensen heb jij al getraind? Zo’n 7500. Dat is een grote groep. Zijn er wel eens deelnemers die je niet mag? Nee. Kom op, je wilt toch niet zeggen dat je zo professioneel bent dat je daar boven staat? Nee, maar je stelt de vraag verkeerd. Je gaat er van uit dat ik iemand wel of niet mag. Ik sluit me voor niemand af maar ik heb soms natuurlijk wel moeite met bepaald gedrag. Bijvoorbeeld: Voor mij is leven identiek aan bewegen. Je kunt niet stil blijven staan. Ik zie dat sommigen dit toch proberen. Proberen veranderingen op het werk tegen te houden. Vergelijk het met een machine waarvan de aandrijving blokkeert. Je hoort de motor loeien en je weet dat, wanneer je niets doet, de boel uit elkaar zal klappen. Toch zijn er mensen die halsstarrig proberen de verandering tegen te houden. Ik erger me weleens aan dit gedrag. Maar een mens heeft toch het recht om niet mee te doen? Uiteraard, maar anderen hebben ook het recht om zonder je verder te gaan. En als iemand nou niet verder durft te gaan? Het is de tragiek van het leven dat je in dat geval pijn zult lijden. Het bedrijf zal bijvoorbeeld afscheid van je nemen. Je zult alleen achterblijven en ontdekken dat je de tijd niet kunt vastnagelen. De golf van leven zal je oppakken en opnieuw met zich meevoeren. Dus, volgens jou, kan een mens zich niet aan dit proces onttrekken? Nee, je zult de prijs moeten betalen of het wordt je betaald gezet. Dus betaal de prijs, zet je over je angst heen. Het is moeilijk te geloven maar de pijn houdt een keer op. Je ontdekt dit wanneer je bereid bent de prijs te betalen. De pijn wordt niet veroorzaakt door het leven maar door je verzet. Door je verzet op te geven stopt de pijn.

Zie ook: to be or not to be