nalatenschap

Wat laat ik na bij mijn dood? Zijn het de dingen die ik heb verzameld? Is het de impact van wat ik heb gezegd en gedaan op hen die dan nog leven? Is het mijn invloed die zij op hun beurt doorgeven aan anderen? Zijn het de stroeve deuren van het bewustzijn die ik heb geopend waardoor ze een volgende keer gemakkelijker kunnen worden geopend? Of bestaat mijn nalatenschap uit het naakte feit dat ik er was? Ik glimlach bij deze laatste vraag en maak een zachte landing in het hier en nu.

Zie ook: tot aan het einde