emotionele intelligentie

Emotionele intelligentie is het kunnen (h)erkennen van emoties bij jezelf en bij anderen en het kunnen reguleren van deze emoties. Het niveau van je emotionele intelligentie wordt bepaald door je omgeving en door de mogelijkheden en beperkingen van je hersenen. Zo heeft iemand met autisme beperkingen in het (h)erkennen van emoties en in het reageren op emoties. Mensen met borderline hebben beperkingen in het reguleren van emoties. Je kunt, afhankelijk van je mogelijkheden, je emotionele intelligentie vergroten. Door dit te doen ga je sociaal beter functioneren. Het maakt je echter geen gelukkiger mens. Geluk is niet afhankelijk van emoties. Deze kunnen net als je denken het geluk zelfs in de weg staan.

Zie ook: emotionele gemakzucht