spiegel

Ik ben niet iemand die het leven van zich af laat glijden. Ik observeer en onderzoek mezelf en de wereld om me heen en stem mijn handelen af op wat ik zie. Dit streef ik ook na als het om anderen gaat. Ik houd de mensen die ik train en begeleid een spiegel voor waarin ze zichzelf zien. Wat ik niet kan is de verantwoordelijkheid van hen overnemen om te handelen naar wat ze in de spiegel zien. Wanneer ze er een aantal keer in hebben gekeken en niet leven naar wat ze zien dan kan ik niets anders doen dan hen loslaten. Soms blijkt het zaad dat ik heb geplant jaren later echter toch nog te ontkiemen in een proces van zelfreflectie.