Categoriearchief: karakter

Karakter, de kenmerken, aard van iemand.

complementair

Complementaire kleuren zijn kleuren die in de kleurencirkel elkaars tegenpool zijn. In geval van licht vormen deze tegenpolen samen wit licht. Ook in de persoonlijkheid bestaan stijlkenmerken die elkaars tegenpool zijn, zoals introvert en extravert, abstract en concreet. Door deze tegenpolen te ontwikkelen en op elkaar af te stemmen komt energie vrij die zich in de loop van de tijd transformeert van wilskracht naar helder weten en voelen.

Zie ook de pagina: artikelen

karakter

Het woord karakter stamt af van het Griekse kharaktér, ingekrast kenmerk op een munt. In onze taal heeft karakter de meer figuurlijke betekenis gekregen van persoonlijkheidskenmerk. Mijn visie op karakter heeft ook een ontwikkeling doorgemaakt van letterlijk naar figuurlijk. Aanvankelijk bestond een karakter voor mij uit statistisch vast te stellen verschillen, zoals introvert en extravert. In de loop van de tijd werd ik me steeds meer bewust van het abstracte element motivatie in iemands karakter. Nog abstracter werd het toen ik de verschillen tussen mensen ging ervaren als een verschil in bewustzijn. Tegenwoordig besef ik dat deze verschillen slechts krassen zijn op de huid van het leven.

 

van mens naar zijn

Ik ben altijd geïnteresseerd geweest in de verschillen tussen mensen, zoals: Is iemand introvert of extravert, indirect of direct? Vanuit mijn belangstelling voor het unieke van de individuele mens ben ik me gaan interesseren voor de mensheid. Wat is onze culturele en biologische oorsprong? Wat zijn onze evolutionaire en neurobiologische overeenkomsten? Naarmate ik verder zocht verdwenen mens en mensheid naar de achtergrond en ontdekte ik de bron van het mens zijn: zijn.

Zie ook: wolfskinderen

 

ja zeggen

Wie kent ze niet? Mensen die plotseling hun relatie verbreken. Die een nieuwe relatie aangaan en vervolgens in dezelfde problemen terecht komen. Meestal gebeurt dit omdat ze hebben vastgesteld wat ze niet willen maar hebben nagelaten vast te stellen wat ze wél willen. Dit gebeurt vaker bij veranderingsprocessen. Het hoeft gelukkig niet altijd zo te gaan. Stel, je wilt minder bot worden. Je hebt dus vastgesteld wat je niet wilt. De positieve kant van botheid is dat je direct bent. Botheid ontstaat wanneer je deze directheid overschat, er een te groot gewicht aan toekent. In plaats van je botheid te bestrijden, er nee tegen te zeggen, kun je ook de tegenpool van de directheid ontwikkelen: beter leren luisteren, leren vertrouwen op je intuïtie en een bredere visie ontwikkelen. Hierdoor zal het teveel aan kracht dat je in de directheid pompt verminderen en daarmee je botheid. In een stelling uitgedrukt: Een andere manier van nee zeggen tegen iets is ja zeggen tegen iets anders.