Categoriearchief: karakter

Karakter, de kenmerken van je persoonlijkheid.

helemaal jezelf zijn

Uitzonderingen daargelaten beschikt ieder mens over alle persoonlijkheidskenmerken. Het verschil tussen de ene en de andere mens schuilt in de sterkte van ieder kenmerk. De een is bijvoorbeeld meer introvert en de ander meer extravert. De kunst is om in je contacten met anderen de verschillende kenmerken op het juiste moment, op de juiste plaats en in de juiste mate naar voren te laten komen. Wanneer je bijvoorbeeld van nature introvert bent zul je moeten leren om je extraverte kant vaker en sterker naar voren te laten komen. In je contacten met anderen lukt dit meestal wel. Thuis, in de omgang met je partner, is dit niet altijd vol te houden. Hier wil je helemaal jezelf kunnen zijn, regelmatig kunnen terugvallen op je natuurlijke persoonlijkheidsstijl.

Zie ook:
veranderen doet pijn
ja zeggen
resocialisatie
de maakbare mens
hij haalt het beste in mij naar boven

Zie ook pagina: artikelen

complementair

Complementaire kleuren zijn kleuren die in de kleurencirkel elkaars tegenpool zijn. In geval van licht vormen deze tegenpolen samen wit licht. Ook in de persoonlijkheid bestaan stijlkenmerken die elkaars tegenpool zijn, zoals introvert en extravert, abstract en concreet. Door deze tegenpolen te ontwikkelen en op elkaar af te stemmen komt energie vrij die zich in de loop van de tijd transformeert van wilskracht naar helder weten en voelen.

Zie ook de pagina: artikelen

karakter

Het woord karakter stamt af van het Griekse kharaktér, ingekrast kenmerk op een munt. In onze taal heeft karakter de meer figuurlijke betekenis gekregen van persoonlijkheidskenmerk. Mijn visie op karakter heeft ook een ontwikkeling doorgemaakt van letterlijk naar figuurlijk. Aanvankelijk bestond een karakter voor mij uit statistisch vast te stellen verschillen, zoals introvert en extravert. In de loop van de tijd werd ik me steeds meer bewust van het abstracte element motivatie in iemands karakter. Nog abstracter werd het toen ik de verschillen tussen mensen ging ervaren als een verschil in bewustzijn. Tegenwoordig besef ik dat deze verschillen slechts krassen zijn op de huid van het leven.

tot op het bot en ..

Ik ben een doorzetter. Niet zomaar een doorzetter maar iemand die door het gaatje gaat, tot op het bot en door het bot. Dit heeft me materieel en geestelijk veel opgeleverd. Het heeft me echter ook veel lijden gebracht. Ik raak soms opgebrand. De fout die ik namelijk maak is dat ik blind doorga en het contact met het hier en nu verlies. Met datgene wat me ontspant en voedt.

ja zeggen

Wie kent ze niet? Mensen die plotseling hun relatie verbreken. Die een nieuwe relatie aangaan en vervolgens in dezelfde problemen terecht komen. Meestal gebeurt dit omdat ze hebben vastgesteld wat ze niet willen maar hebben nagelaten vast te stellen wat ze wél willen. Dit gebeurt vaker bij veranderingsprocessen. Het hoeft gelukkig niet altijd zo te gaan. Stel, je wilt minder bot worden. Je hebt dus vastgesteld wat je niet wilt. De positieve kant van botheid is dat je direct bent. Botheid ontstaat wanneer je deze directheid overschat, er een te groot gewicht aan toekent. In plaats van je botheid te bestrijden, er nee tegen te zeggen, kun je ook de tegenpool van de directheid ontwikkelen: beter leren luisteren, leren vertrouwen op je intuïtie en een bredere visie ontwikkelen. Hierdoor zal het teveel aan kracht dat je in de directheid pompt verminderen en daarmee je botheid. In een stelling uitgedrukt: Een andere manier van nee zeggen tegen iets is ja zeggen tegen iets anders.

Zie ook:
helemaal jezelf zijn
veranderen doet pijn