waarnemer

Het ergste dat ons kan overkomen is dat we geen grip meer hebben op het leven. Zodra ons dit overkomt reageren we met heftige emoties. We worden kwaad of bang dat we onszelf zullen verliezen. Na verloop van tijd worden deze emoties een stuwwand waarachter het leven zich ophoopt. Uiteindelijk zal deze muur van emoties bezwijken onder de druk die het leven er op uitoefent. Wanneer je het lijden wilt voorkomen dat er mee gepaard gaat dan zul je de waarnemer moeten worden van je emoties. Ze herkennen en erkennen, zien en voelen. Daardoor verdwijnt de verkramping en kan het leven haar weg vervolgen.

Zie ook: grootste ergernis