romantische liefde

Wat is ‘romantische liefde’? Romantisch betekent ‘als in een roman’. Een roman is een prozaverhaal waarin het innerlijk van de hoofdpersoon wordt uitgediept aan de hand van zijn karakter en zijn relatie met andere mensen en zijn omgeving. Liefde is het gevoel van verbondenheid met het leven in al haar verschijningsvormen. Samengevat: Romantische liefde is het gevoel van verbondenheid wanneer je ziet hoe iemands leven zich als een boek, blad voor blad, laag voor laag voor je ontvouwt.

Zie ook: hopeloze romantici