kind van ..

Misschien heb je ook al eens over iemand gezegd ‘Hij is een kind van deze tijd.’ We hebben allemaal kenmerken van de tijd waarin we leven. Vooral je kinderjaren zijn daarin bepalend. Zo ben ik een kind dat is opgegroeid tussen 1950 en 1980. Waarschijnlijk stamt mijn belangstelling voor spiritualiteit voor een deel uit deze tijd. Dit roept enkele vragen bij me op: Is spiritualiteit misschien een tijdelijk verschijnsel dat ontstaat en wordt gevoed door de tijdgeest? Wat voor mens zal er nog door de tijdgeest worden gecreëerd? Verandert met deze nieuwe mens ook het mens-zijn of blijft het ‘zijn’ in het menszijn hetzelfde en verandert alleen de mens?

Zie ook:
tijdgeest
morele pijler