tijdgeest

Cultuur is de verzamelterm voor alles wat we met elkaar delen aan gedachten, gevoelens en gedrag. Iedere cultuur heeft een ontstaansgeschiedenis die soms generaties teruggaat. Ondanks de vaak lange geschiedenis is het niet zo dat een cultuur niet verandert. De belangrijkste veranderingen in een cultuur ontstaan onder invloed van de tijdgeest, kenmerkende manieren van denken, voelen en handelen die ontstaan door specifieke gebeurtenissen. Op dit moment zouden de terroristische zelfmoordaanslagen en criminele liquidaties zo’n verandering op gang kunnen brengen. Ze zouden ertoe kunnen leiden dat we anders gaan aankijken tegen de individuele waarde van een mens. Terwijl ik hierbij stil sta dringt de betrekkelijkheid van mijn eigen leven tot me door, zelfs mijn diepste waarden en normen zijn een speelbal van de tijd. Ze worden gevormd door de tijd en verdwijnen in de tijd.

Zie ook:
morele pijler
kind van ..
Wie ben ik?