integriteit

In onze cultuur hechten we grote waarde aan integriteit. Dit is het zodanig afstemmen van je gedachten, gevoelens en gedrag dat ze één onkreukbaar geheel vormen. Integriteit is niet voor iedereen even belangrijk. Er zijn mensen die hun gedachten en gevoelens loskoppelen van wat ze doen. Sommigen maken er zelfs een sport van om met mooie woorden en gevoelens de ander in te pakken en vervolgens het eigen belang door te drukken. Hiermee geconfronteerd sta je voor de vraag: Blijf ik integer of speel ik het spel mee?