halve oplossingen

Er is een dramatisch tekort aan mensen die verder kunnen kijken dan hun neus lang is, die een situatie kunnen overzien. Ik heb jarenlang gedacht dat wetenschappers en politici dit konden. Het tegendeel blijkt waar. Wetenschappers kunnen de gevolgen van de opwarming van de aarde niet overzien. Politici niet de gevolgen van de globalisering. Geconfronteerd met deze problemen, blijven ze informatie verzamelen of richten zich op het oplossen van een deel van het probleem. Stel je hebt een probleem dat uit vijf onderdelen bestaat. Elk onderdeel vraagt om een oplossing die samen dé oplossing vormen. Je mag niet zelf beslissen, je hebt de toestemming van anderen nodig voor de totaaloplossing. Wanneer je daarbij te maken krijgt met iemand die de situatie kan overzien dan lukt het meestal wel om hem of haar te overtuigen van het belang van de totaaloplossing. Helaas is de groep mensen met een beperkte visie groter. Zij richten zich op een deel van het probleem. Menen dat ze je meer dan voldoende tegemoet komen wanneer ze toestemming geven voor drie van de vijf onderdelen. Op zo`n moment kun je blijven vechten of jezelf erbij neerleggen en doen zoals de derde groep beslissers: hopen dat alles zich vanzelf oplost.

Zie ook:
visionairs
het omnidirectionele brein