theocratie

Theocratie is de staatsvorm waarin men er van uit gaat dat alle gezag rechtstreeks afstamt van God en zijn profeet en door geestelijken dient te worden uitgevoerd aan de hand van heilige boeken. In het westen hebben verlichte denkers ons gelukkig bevrijd van deze ondemocratische staatsvorm. Toch is de theocratie nog niet helemaal verdwenen. In de Nederlandse democratie is het bijvoorbeeld juridisch nog altijd mogelijk om homoseksuelen te discrimineren wanneer je jezelf daarbij beroept op teksten uit de Bijbel of de Koran. Ook de strijd tussen de morele kruisridders en de verlichte denkers binnen het CDA maakt duidelijk dat kerk en staat nog altijd sterk met elkaar zijn verweven. De theocraten binnen het CDA strijden dan wel niet met de Bijbel in de hand en met een kruis op de borst maar met zachtmoedig geformuleerde religieuze beginselen. Hun paternalistische superioriteitsgevoel lijkt zelfkritiek uit te schakelen. Zelfkritiek is de basis van het verlichte denken dat onze democratie mogelijk heeft gemaakt en tot een scheiding van kerk en staat heeft geleid. Ten behoeve van deze zelfkritiek heb ik enkele vragen voor het CDA: In welke mate is het CDA een religieuze of een politieke ideologie? Wanneer het een politieke ideologie is: Waarom is Klink dan bang voor het politieke debat met Wilders? Wanneer het programma een religieuze ideologie is: Waarom formuleert het CDA dan niet net als de SGP een helder standpunt over de Islam?

Zie ook:
theocratisch Amerika
kerk en staat
scheiding kerk en staat
kerk en staat in de moslimwereld
verlichting