scheiding kerk en staat

Ik trok mijn wenkbrauwen op toen ik hoorde dat de paus een toespraak zou houden in het Europees parlement. Ik schrok toen ik zijn toespraak hoorde waarin hij zei ‘Als de mens God gaat vergeten en erin faalt Hem de eer te geven, zal geweld opkomen.’ Het is juist deze opvatting die wanneer ze geplaatst wordt in een politieke context tot geweld leidt. Islamitische extremisten die hun opvattingen over hoe we God moeten eren met geweld aan anderen willen opleggen. Ook bij ons lopen we het risico dat politiek en religie op een gewelddadige manier met elkaar verbonden raken. Ik pleit daarom voor een strikte scheiding van kerk en staat. Doen we dat niet dan zullen nieuwe extremisten in de woorden van de paus en andere geestelijk leiders een rechtvaardiging vinden voor politiek geweld, met name wanneer deze woorden door hun eigen parlementsleden in de politieke arena lijken te worden gesteund.

Zie ook:
kerk en staat
kerk en staat in de moslimwereld
theocratie
verlichting