oorlogservaring

Wij zijn geprogrammeerd door onze genen en onze omgeving. Bij een kleine groep wordt deze programmering gekleurd door een oorlogservaring die ze niet van zich af kunnen zetten. Voor sommigen van hen is de emotionele belasting zo groot dat ze zichzelf doden om eraan te ontsnappen. Een enkeling gaat zelfs door met datgene waarmee hij geprogrammeerd is en slaat moordend om zich heen. De kans dat je met deze groep geconfronteerd wordt neemt toe naarmate het aantal ex-militairen en vluchtelingen in de maatschappij toeneemt.