gewaarzijn

Spirituele zoekers gebruiken vaak het woord gewaarzijn om aan te geven wat er plaats vindt tijdens de spirituele ervaring. Het woord is voor hen vanzelfsprekend maar wat is gewaarzijn? Er zijn drie woorden die nauw met elkaar zijn verbonden: waarnemen, gewaarworden, en gewaarzijn. Waarnemen doe je met je zintuigen zoals in het Vlaamse ‘Ik ben je deze week niet gewaar geworden.’, ’Ik heb je deze week niet gezien of gehoord.’ Wat we met onze zintuigen constateren beschouwen we als waar. We worden het ons gewaar. Het voorvoegsel ge- in gewaar betekent: verbonden met iets of iemand (zoals in geboomte). Gewaarworden is het proces waarin je verbonden raakt met het door je zintuigen geregistreerde ware. Gewaarzijn betekent dat je je verbonden voelt en verbonden weet met het ware ‘zijn’.

Zie ook:
in de ogen en onder ogen zien
energie