absurd

Veel kunstenaars zijn geïntrigeerd door het absurde, het ongerijmde, dat wat afwijkt van de norm. Hun zoektocht levert vaak boeiende gedachten en beelden op. Bijvoorbeeld de vervreemdende schilderijen in het surrealisme of de komische woordgrappen en verhalen van de cabaretier. Hun beelden en woorden creëren een realiteit die vanuit ieder ander perspectief ook absurd is.

Zie ook:
de mens is van nature goed
contrasten
je perspectief loslaten