to be human or not to be

Wat is de kern van het bestaan? Op het moment dat ik me dit afvraag, weet ik dat ik niet kan kijken waar mijn ogen niet kunnen zien. Toch probeer ik vaak de leegte die ik op mijn zoektocht ervaar te doorgronden. Aangezien dit niet kan probeer ik haar te vullen met denkbeelden van wat zou kunnen zijn. Een zinloze poging. Ik kan alleen mens zijn. Door me op mijn mens-zijn te concentreren openbaart zich de kern van het bestaan.

Zie ook: to be or not to be