moeilijk te geloven

Het gemakkelijkste geloof is het geloof in religieuze tradities en regeltjes. Moeilijker is het om te geloven in een liefhebbende god. Nog moeilijker is het om te geloven in goddelijke liefde. Het moeilijkst te geloven is dat wat wij liefde en liefdeloosheid noemen twee kanten zijn van een goddelijke medaille. Maar het allermoeilijkst om te geloven is dat je zelf deze goddelijke medaille bent.

Zie ook: religieus kordon