goddelijke waarnemer

De kwantummechanica gaat er vanuit dat een deeltjesonderzoeker met zijn waarneming het resultaat van zijn onderzoek beïnvloedt.

Je beeld van de werkelijkheid bepaalt hoe de werkelijkheid zich aan je openbaart. Zie je het goddelijke als een beschermende kracht dan zul je, als je het aanroept, bescherming ervaren. Is het een liefdevolle kracht dan zul je liefde ervaren.

Ben je een waarnemer in het hier en nu dan zul je het zijn ervaren, zul je ontdekken dat je het goddelijke bent dat zich manifesteert in de vreugde van het scheppingsproces.