Laatste stuiptrekking?

Onderzoekers aan de universiteit van Michigan hebben ontdekt dat de hersenen van ratten in de eerste dertig seconden na hun overlijden actiever zijn dan die van levende ratten. Dit roept de volgende vragen op: Waardoor ontstaat deze piek in de hersenactiviteit? Is het de laatste klap waarmee de motor van de auto, het lichaam het begeeft of piekt het bewustzijn omdat het zich bevrijd weet van haar fysieke banden? En wat betekent dit voor de mens?