verlossing

Een van de belangrijkste kenmerken van een cultuur is de opvatting over de relatie tussen leven en dood. In de westerse cultuur is het leven heilig. Je dient het volledig op te souperen inclusief het lijden. Je moet dit lijden tot aan het einde ondergaan om er na de dood van te worden verlost. Niet iedereen deelt deze opvatting. In de opvatting van sommige moslims word je verlost door als martelaar te sterven in de heilige strijd tegen de ongelovigen. Het zwaard van de verlossing snijdt voor hen aan twee kanten. De eer van de familie groeit door het offer dat ze brengen en zelf worden ze verlost in een hemelse orgie. Wat de westerse cultuur en moslim cultuur met elkaar delen is dat ze tot het uiterste gaan in het verlangen naar verlossing. Wat ze niet beseffen is dat verlossing ook kan worden verkregen door het leven ten volle te leven. Door niet de dood maar het leven centraal te stellen. Hierdoor verlost het leven zich van de dood.