spijt

Spijt ontstaat wanneer je jezelf door je gedrag van je omgeving vervreemdt. Het levert een moment van bezinning op waardoor je jezelf kunt bijsturen. Je vermogen om spijt te hebben kan tegen je worden gebruikt, bijvoorbeeld in de vorm van verwijten als: Wanneer jij je werk goed had gedaan dan zat ik nu niet in de problemen! Spijt heb je soms ook over hoe je iets hebt aangepakt. In dat geval kan spijt escaleren en ontaarden in zelfverwijten als: Waarom ben ik zo stom geweest? Had ik maar.. Spijt is een nuttig instrument om je sociale gedrag bij te sturen of om fouten te herstellen. Spijt houdt je echter ook gekluisterd aan het verleden. Dit staat je geluk in het hier en nu in de weg.

Zie ook:
jeugdherinnering
berouw
verwijten