sociaal netwerk

We hebben allemaal een in omvang begrensd netwerk van mensen met wie we persoonlijk contact onderhouden. Een van de gevolgen is dat je bij een verhuizing soms nieuwe mensen ontmoet die geen behoefte hebben aan contact met je omdat ze al een eigen netwerk hebben. Wanneer ze geen contact met je willen dan is dat niet omdat je een vreemde bent maar omdat hun netwerk al is ingevuld. Ze willen en kunnen niet meer aan. Naast een netwerk van intimi maken we ook deel uit van een netwerk van mensen met wie we ons verbonden voelen op grond van land, taal, cultuur, interesse en religie. Ook dit netwerk is begrensd. Hierdoor voelen we ons emotioneel meer betrokken bij slachtoffers van terroristische aanslagen in Europa dan in het Midden Oosten. Dit in tegenstelling tot sommige allochtonen van wie het netwerk via familielijnen, cultuur en religie verweven is met de slachtoffers daar. In tegenstelling tot de sociale netwerken is het spirituele netwerk niet begrensd. Dit netwerk staat voor iedereen open. Je kunt je spiritueel met andere mensen verbonden voelen zonder praktisch, emotioneel of geestelijk deel uit te maken van hun sociaal netwerk.

Zie ook: netwerk van vertrouwen