angst voor aanslagen

Terroristen willen de maatschappij veranderen door politieke, grondwettelijke, economische of sociale structuren te ontwrichten en te vernietigen. Zij hopen dit te bereiken door de angst onder de bevolking aan te wakkeren. In de berichtgeving rondom terroristische aanslagen wordt daarom gewaarschuwd om niet aan de angst toe te geven. Maar waarom niet, wat doet angst met ons? Angst is een basisemotie die een vecht- of vluchtreactie oproept. Bij extreme angst verstarren we zelfs. Hoe helpt dit de terrorist? Wanneer we reageren door te vechten helpen we hem doordat hij in zijn propaganda de slachtofferrol kan aannemen. Wanneer we vluchten, bijvoorbeeld door niets te doen, kunnen de gewenste veranderingen gemakkelijker worden opgedrongen. Wanneer ik zelf met angst word geconfronteerd houd ik het voorgaande voor ogen en kijk niet van de angst weg maar kijk hem in de ogen. Bevrijd van de angst reageer ik vervolgens zonder dat mijn innerlijk evenwicht wordt verstoord.