laatste avondmaal

Na de triomfantelijke intocht van Christus in Jeruzalem en zijn confrontatie met de geestelijkheid in de tempel sloeg de onzekerheid en angst bij zijn leerlingen toe. Dit leidde tot een bijzondere gebeurtenis toen zij op de avond voor zijn gevangenneming gezamenlijk het Joodse Pesach feest vierden. Christus deed daar niet alleen de voorspelling dat een van zijn leerlingen hem zou verraden en een ander hem zou verloochenen maar hij had ook een belangrijke spirituele boodschap voor hen: Besef dat wanneer ik er niet meer ben dat ik er dan nog altijd ben in wat je eet en drinkt. Deze boodschap is na talloze theologische discussies uitgemond in een vermakelijk stukje theater waarbij het avondmaal wordt nagespeeld en de suggestie wordt gewekt dat het brood dat je nuttigt het lichaam van Christus is. Terwijl ik hierover nadenk moet ik glimlachen omdat de oorspronkelijke betekenis tot me doordringt.

Zie ook: zie het lam gods